Strona jest częścią serwisu otoDom.pl

Biuro nieruchomości: Nieruchomości PROPERTY

O nas

Firma „PROPERTY” oferuje kompleksowe usługi dotyczące rynku nieruchomości.
Profesjonalizm świadczonych usług wynika z wysokich kwalifikacji oraz wieloletniego doświadczenia zawodowego a terminowość i konkurencyjne ceny stanowią o atrakcyjności naszej oferty.

OFERUJEMY:

+ WYCENĘ PRZEDSIĘBIORSTW, MASZYN, URZĄDZEŃ oraz NIERUCHOMOŚCI
(grunty, budynki, budowle i lokale) - wykonywaną przez rzeczoznawców majątkowych
posiadających uprawnienia państwowe.
do różnych celów:
- zabezpieczeń kredytów bankowych
- sprzedaży
- amortyzacji
- postępowań spadkowych, postępowań przed sądami oraz organami administracji
- przekształceń lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu lub w prawo własności
- przekształceń spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności
- przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
- naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
- naliczania opłat z tytułu wzrostu wartości gruntu na wskutek zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego tzw. „renta planistyczna”
- naliczania opłat z tytułu podziału nieruchomości czy też wybudowania urządzeń
infrastruktury technicznej tzw. „opłata adiacencka”

+ SPORZĄDZANIE INWENTARYZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

+ OZNACZANIE PRZEDMIOTU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI

+ DORADZTWO PRAWNE I REGULOWANIE STANÓW PRAWNYCH W
ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI
w tym m.in.: zwroty majątków, mienie zabużańskie, stany własnościowe

+ POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI - wykonywane przez
pośredników posiadających licencje zawodowe.

Pośredniczymy w najmie, wynajmie, kupnie, sprzedaży:
- gruntów
- budynków
- lokali mieszkalnych i użytkowych
- garaży
- nieruchomości komercyjnych

Klient podpisując umowę z naszą Firmą ma pewność, że zawierana transakcja kupna – sprzedaży czy najmu – wynajmu, jest transakcją pewną i bezpieczną. Poprzedzana jest bowiem analizą stanu prawnego danej nieruchomości w oparciu o badanie: księgi wieczystej, ewidencji gruntów, przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.

+ POŚREDNICTWO KREDYTOWE
Pośredniczymy w uzyskaniu:
- kredytu na zakup nieruchomości
- kredytu na budowę
- pożyczek hipotecznych
- kredytów konsolidacyjnych (spłata innych kredytów)

+ USŁUGI PROJEKTOWO – BUDOWLANE
- inwentaryzacja, projektowanie wszelkiego rodzaju
- architektura
- usługi konstrukcyjne (nadzory budowlane, kosztorysy szczegółowe, nakładcze,
inwestorskie i orientacyjne)
- kierownictwo budowy oraz zakładanie książek obiektów i przeglądy techniczne

+ USŁUGI GEODEZYJNE
- wydzielenie działki budowlanej lub innej
- sporządzanie mapek sytuacyjnych do decyzji o warunkach zabudowy projektu
budynku, projektu przyłącza
- sporządzanie map sytuacyjnych do celów projektowych
- sporządzanie dokumentów do sprostowania księgi wieczystej lub sprostowania
ewidencji gruntów.
- odszukanie lub wznowienie znaków granicznych
- ustalenie granic w drodze rozgraniczenia
- wytyczenie budynku
- inwentaryzacja powykonawcza przyłącza

JESTEŚMY GOTOWI SPROSTAĆ OCZEKIWANIOM KAŻDEGO KLIENTA
ZAPRASZAMY

Kontakt

Nieruchomości PROPERTY
Jagiellońska 4
64-100 Leszno

tel. +48 65 5207463
tel. kom. +48 603373523, 514906914
faks +48 65 5207463
gg#: 514906914 514906914

nr licencji: 12788

Wyślij wiadomość
http://nieruchomosci-leszno.otodom.pl

Liczba wyświetleń: 16456

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminuotodom.pl